«Jeg vil vise deg en plass fylt av avansert teknologi, en plass hvor det skapes det viktigste av alt.» Se Nedre Romerike Vannverk IKS og og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS sin nye profil-film!

Se NRV/NRA sin film «en hemmelighet» her!