Gjennom året finnes det flere aktivitetsdager relatert til vann- og avløpsområdet. Noen internasjonale og andre særnorske.

På denne siden finner du noen av de viktigste listet, men pass på! Det kan være dager i løpet av året der din kommune kjører egne opplegg som du kan ha interesse av. Og hvis de gjør det, kan du kanskje si fra til oss?

22. mars: Verdens vanndag

Internasjonal dag som skal markere vannets avgjørende betydning i samfunnet. Dagen er oppnevnt av FN og har egne websider (på engelsk) som du kan studere nærmere. Se også under Tema 1 Verdens Vanndag annet sted på vannkunnskap.no.

5. juni: Verdens miljødag

Dette er FNs årlige dag for å sette fokus på miljø både ute blant folk og blant politikere. Temaet varierer fra år til år, men følg med på FNs nettsider så ser du hvilket spennende fokus de setter i år!

18. september: World Water Monitoring Day

Nok en internasjonal dag som har som mål å bygge forståelse rundt viktigheten av å ta vare på vannressursene i verden. Har også egne websider, og arrangeres av Water Environment Federation og International Water Association.

September: Åpningsdag for Forskningsdagene

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival der alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten på nye og spennende måter. Les mer på websidene deres. Det pleier alltid å være mye om vann i løpet av denne uka…

19. november: Verdens toalettdag

Denne årlige feiringen er en påminnelse av hvor viktig det er med skikkelige sanitærforhold og tilgang på rent vann. Husk at vann er en verdifull ressurs som er avhengig av bærekraftig bruk. Dagen markeres ulikt rundt om i Norge- spør din lokale kommune eller rørlegger om han markerer dagen??