Innenfor fagfeltet vann og avløp (VA) finnes et variert spekter av ulike stillinger. Det er behov for både forskere, teoretikere, akademikere, praktikere… avhengig av interesser og hva en ønsker å arbeide med. Alle er nødvendige for å sikre god drikkevannskvalitet og avløpshåndtering.

Per i dag er det stort behov for fagpersoner på alle områder innen VA.

Her kan du finne informasjon om

  • utdanningsløp som fører fram til aktuelle stillinger innen VA
  • Intervjuer med ungdom som forteller om hvorfor de nå jobber innenfor VA

Vi minner også om de tre brosjyrene som Norsk Vann har utgitt om hvorfor det å jobbe med vann og avløp er både meningsfylt og morsomt. En brosjyre retter seg mot ungdomsskolen, en mot videregående skole, og den siste mot universitet og høgskole.