Hvorfor jobber jeg med vann?

Vi har spurt en del “unge voksne” om hvilke valg de tok som gjør at de i dag jobber med vann og avløp (VA) og trives med det. Kanskje gir det deg noen tips med på veien å lese om hva det var som lå bak deres valg?

Anders forteller i dette intervjuet hvorfor han jobber med vann.

Anders studerer vann og miljø – spennende! from Terje Berg on Vimeo.

Helle er en annen ung student som har valgt å satse på vannbransjen. Her kan du se mer om hvorfor hun gjør dette:

Helle velger vann og avløp fra Terje BergVimeo.

kristoferBTJeg har alltid vært glad i å reise og på en backpackertur i India fikk jeg interesse for å jobbe med vann- og sanitærsystemer. Derfor endte jeg med å
skrive masteroppgaven på vannkvaliteten i gruveområder i Bolivia. Etter noen år på renseanlegg i Sverige, og konsulent i Norge, er jeg rådgiver i Kirkens Nødhjelp. Her er jeg med i det faglige teamet av WASH-rådgivere og skal jobbe med vannprosjekter rundt omkring i hele verden. Kirkens
Nødhjelp er raskt inne i katastrofesituasjoner med spesialkompetanse på vann, sanitær og hygiene, herav navnet WASH. Beredskapsgruppa vår består av dyktige fagfolk som på kort notis reiser ut til områder der det er behov for støtte, hjelp og drift av vannforsynings- og sanitærsystemer. Jeg har bl.a. vært i Liberia hvor jeg hadde ansvar for å drifte vann- og sanitærsystemet i en flyktningeleir som huset opp mot 10 000 personer.

Å jobbe med WASH er et veldig flott jobb, hvor jeg kan få bruke det jeg kan til å gjøre noe godt for noen andre samtidig som jeg møter mennesker i andre kulturer og lærer hvordan de lever. Jeg har følgende råd til andre som har et ønske om å reise ut: Prøv å lære deg språk og vær åpen og engasjert! I tillegg må man være målbevisst og tålmodig, om man vil det hardt nok så klarer man det. Sist, men ikke minst: Om du får mulighet til å reise ut gjør alt du kan for å overtale sjefen din! Det anbefales virkelig.

thomasMJeg har en master i naturmiljøkjemi fra NTNU. I dag jobber jeg i Oslo VAV med vannføringsmålinger, overløpslogging og prøvetaking på avløpsnettet. Målingene vi utfører blir brukt til kalibrering av modeller, for så å kunne gjøre gode tiltaksvurderinger. Jobben innebærer mange spennende og varierte arbeidsoppgaver og store deler av sommeren er jeg ute i frisk luft!

Litt tilfeldig at jeg havnet i vannbransjen, men det er supert at jeg kan kombinere kjemibakgrunnen og et miljø- og samfunnsnyttig formål. Og her i etaten stortrives jeg !

linnAMed en far i anleggsbransjen ble jeg ganske tidlig bitt av basillen, selv om jeg hadde bestemt meg for at jeg ville bli ingeniør og ikke kjøre gravemaskin. Vann og avløp var ikke det naturlige førstevalget for min del, men jeg skiftet mening under studietida. Siden jeg ble ferdig utdannet har jeg jobbet i kommunal sektor, som prosjektleder og byggeleder. Jeg har hovedsakelig vann- og avløpsprosjekter, men kommer også borti prosjekter innenfor veg og boligfelt. Gjennom min stilling får jeg med meg alle fasene i et prosjekt og det er utrolig lærerikt. Ingen prosjekter er like, selv om de kanskje kan se like ut ved første øyekast. Det er nok av spennende utfordringer å bryne seg på, og jeg trives kjempegodt med det jeg gjør !
vidarNEgentlig skulle jeg bare jobbe en uke hos en entreprenør, men jeg likte meg så godt i vannbransjen at den ene uka ble til fem år. Så fikk jeg et tips om en jobb i Lørenskog kommune og her er jeg nå.

Jeg kan ikke tenke meg å gjøre det samme dag ut og dag inn og derfor stortrives jeg med min varierte arbeidsdag. En typisk arbeidsdag kan være alt fra å spyle vannrør, til å ta vannprøver i bekker eller tette vannlekkasjer. Jeg har en tverrfaglig eksamen som anleggsleder og kjører derfor også egne kommunale prosjekter. Jeg er alt for rastløs til å sitte på et kontor hele dagen og det er derfor et stort pluss at arbeidsplassen min er utendørs.

loneMed bakgrunn i administrasjon og ledelse har jeg prøvd meg på flere arbeidsområder som økonomi, saksbehandling, innkjøp, informasjonsarbeid og prosjektarbeid. I dag er jeg rådgiver i Lørenskog kommune og brenner for at folk flest skal lære mer om vann. Jeg trives godt i Lørenskog og dette er så spennende at her blir jeg lenge!

Tenk at vi i bransjen leverer den beste, mest miljøvennlige, gode og sunne tørstedrikken direkte hjem til din vannkran! Og for at du skal få svar på det du lurer på bruker jeg en god del tid på å oppdatere kommunens Facebookside og vi har laget en egen nettjeneste der folk kan si i fra om feil eller få svar på spørsmål.

anetteSJeg studerte biologi og tok en master i økologi ved Universitetet i Bergen. I dag jobber jeg i Multiconsult med VA-rammeplaner, oversiktskart over nyanlegg og omlegginger og detaljtegninger, konsekvensutredninger i ulike reguleringsplaner, utarbeider miljø-, transportog anleggsplan, og lokal tiltaksanalyse med mer i forbindelse med oppfølging av vannforskriften.

Jeg har alltid vært interessert i natur og miljø og derfor tok jeg en naturvitenskapelig utdannelse. Jeg begynte å jobbe i Bergen kommune i Vann- og avløpsetaten, hvor jeg jobbet med forurensningsproblemer i forbindelse med påslipp av industri-, olje- og fettholdig avløpsvann til kommunalt vann- og avløpssystem. Både jobben i kommunen og her i selskapet viser tydelig at det er gode muligheter til å kombinere miljø og VA.

lenaSSEtter endt utdannelse ble jeg trainee hvor jeg fikk brukt min faglige bakgrunn samtidig som jeg lærte at å jobbe med vann er å møte en verden av kjemi, mikrobiologi, maskinteknikk, anleggsteknikk, hydraulikk, automasjon, beredskap, helse og sikkerhet. I dag jobber jeg som prosjektleder ved Nedre Romerike Vannverk og Nedre Romerike Avløpsselskap. Det spennende er utfordringene man møter, bl.a. jobber jeg med et forskningsprosjekt hvor vi ser på virusfjerning i vannverk, samt at jeg bistår på en videregående skole med undervisning og praktiske oppgaver knyttet til vannrensing.

Befolkningsvekst kombinert med villere og våtere klima fører til at vi stadig må være offensive og nytenkende med tanke på teknologi, samtidig som vi sikrer befolkningen et godt drikkevann og et bærekraftig miljø. Som vanningeniør sitter jeg midt i smørøyet for utvikling av ny teknologi og oppfølging av daglige vannfaglige utfordringer.