grunnskole

Velkommen til et nyttig hjelpemiddel i undervisningen. Vannkunnskap.no kan hjelpe deg i din jobb med å finne godt faglig stoff om vann. Sidene vil kunne ivareta flere kompetansemål innenfor flere klassetrinn i fagene naturfag og samfunnsfag. Under samfunnsfag er kompetansemål for geografi særlig aktuelle. For dere som jobber i lavere klassetrinn og i barnehagene vil det også være mye nyttig materiell på disse sidene.

Kunnskapsløftet vektlegger opplæring om bærekraftig utvikling. Vannkunnskap.no bygger opp under dette. Forankringen til rammeverk og dokumenter finner du her:

Læreplanen vektlegger prinsippet om at lokalsamfunnet skal brukes som undervisningsarena. Flere kommuner har egne informasjonsmedarbeidere som kan kontaktes av den enkelte skole. Noen kommuner har også laget egne opplegg med befaring for skoleklasser. Ta kontakt med skolens hjemkommune for nærmere opplysninger.

Vannkunnskap.no gir informasjon om yrkesvalg innen fagfeltet vann og avløp. Disse er beskrevet under menyen «Videregående skole» under utdanningsveier og utdanningsinstitusjoner.