Er du i ferd med å fullføre på videregående skole og har tenkt til å studere til høsten? Har du lyst til å jobbe med spennende teknologi, bli med å løse klimakrisen, og sikre rent vann til verdens befolkning? Da bør du studere vannstudier!

Det er hovedsakelig tre utdanningsinstitusjoner som har rene vannutdanninger.

• Vann og miljøteknikk (Bachelor) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet –
Studiested: Ålesund

• Bygg og miljøteknikk – Vann og miljø (Master) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – Studiested: Trondheim

• Vann og miljøteknikk (Master) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet – Studiested: Ås

Med en utdanning innen vann lærer du om hvordan man forsyner samfunnet med rent vann, hvordan man bygger kritisk vanninfrastruktur, og hvordan vi kan skape et trygt og rent miljø. Du lærer også hvordan vann spiller en viktig rolle for å løse verdens klimautfordringer.

NB! Disse studiene krever forkunnskap innen realfag (R1, R2 og Fysikk 1). Om du ikke har tatt disse fagene på videregående, er det mulig å ta TRESS (sommerkurs i realfag), eller forkurs.

Du kan lese mer om de enkelte utdanningene under.

Vann og miljøteknikk (Master) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
Studiested: Ås

Studiet gir deg det teoretiske og praktiske grunnlaget for å kunne planlegge, dimensjonere, bygge anlegg og utføre tiltak som gir rent drikkevann og renser avløpsvann. Du studerer hvordan vi kan skape et trygt og rent miljø. Du lærer også konvensjonell renseteknikk og naturbaserte rensemetoder.

Hva lærer du?
Studiet gir deg kompetanse for følgende arbeidsoppgaver:
• Sikre rent drikkevann til by og land
• Utvikling av gode transportsystemer for vann til forbrukere
• Utvikle og bygge fremtidens renseanlegg
• Resirkulering av slam, avfall og andre ressurser til ny utnyttelse i industri og matproduksjon
• Forhindre forurensning av jord og grunnvann og ta vare på ressursene i avløp og avfall med kretsløpsteknologi

Første del av studiet inneholder innføringsemner som matematikk, informatikk, fysikk, statistikk, kjemi, vitenskapsteori, geologi, mikrobiologi, økonomi og samfunnsfag. Senere kan du spesialisere deg innen vannforsyning og avløpsrensing, transportsystemer for vann, vassdragsovervåkning, kretsløpsteknologi eller håndtering av avfall. I det siste året velger du to hovedemner, og skriver masteroppgave innen din spesialisering. Vann- og miljøteknikkstudiet kan kombineres med byggfag eller vegteknologi og du kan også ta deler av studiet i utlandet

 

Les mer om studiet og søk her 

Bygg og miljøteknikk – Vann og milljø (Master) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Studiested: Trondheim

Sivilingeniørstudiet i bygg- og miljøteknikk utdanner ingeniører som bygger og drifter systemer som får samfunnet til å fungere: veier, broer, forsyning av drikkevann, håndtering og rensing av avløpsvann, energiforsyning, tilrettelegging for boligbygging og utvikling av bymiljø.
Studiet passer for deg som liker å kombinere de teoretiske sidene ved realfag med de mer praktiske bruksområdene innenfor ingeniørfaget.

Studieretning: Vann og miljø
Studieretning tar for seg all utnyttelse av vann og vannressurser; drikkevann, avløpsvann, vann til kraftproduksjon, flomkontroll mm. Et annet tema er rensing og håndtering av avfall på miljømessig best mulig måte.

 

Ler mer om studiet og søk her 

Vann og miljøteknikk (Bachelor) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Studiested: Ålesund

Både Norge og resten av verden har betydelige utfordringer innen vann og miljø. Dette krever vann- og miljøingeniører som er motiverte og inspirerte til å skape innovative bærekraftige løsninger.
Du får tverrfaglige ferdigheter som gjør det mulig å skape, videreutvikle og lede utfordrende vann- og miljø prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Du lærer også 2D/3D digitalisering, modellering og simuleringsmetoder for planlegging, utforming og implementering av vann- og miljøprosjekter.
Det er stort behov for ingeniører med fagkunnskap til å drifte, vedlikeholde og utvikle disse anleggene. Som vanningeniør kan du være med å bygge bærekraftige vannsystemer for fremtiden, både nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om studiet og søk her