Vannkunnskap.no er en kunnskaps- og rekrutteringsportal utarbeidet av interesse- og kompetanseorganisasjonen Norsk Vann. På disse nettsidene har vi samlet informasjon om vann, om hvorfor vi trenger det, hvordan vi forvalter det, om de spennende jobbmulighetene i bransjen og hvor man kan utdanne seg. Hensikten er å spre kunnskap om vann, å skape interesse og engasjement, og å gjøre det enklere å rekruttere flere inn i vannbransjen. Målgruppene for vannkunnskap.no spenner fra barn i barnehage, via elever i grunnskole og videregående utdanning til studenter på høyere utdanning. Den henvender seg også til nyutdannede i bransjen. Under hver målgruppe på forsiden finner du egne veiledninger om hvordan materiellet kan brukes for «din» målgruppe, enten du er pedagogisk leder i barnehage, lærer, rådgiver eller er under utdanning. Veiledningene er også beregnet på ansatte i kommuner, selskaper o.l som som jobber med rekruttering og omdømmebygging for vannbransjen. Kunnskapsportalen vannkunnskap.no har eksistert siden 2009, men gjennomgikk en kraftig revidering våren 2017 som del av Norsk Vanns prosjekt «vannbransjen som kompetanseutviklingsarena». Flere websider ble da flyttet til vannkunnskap.no; traineevann.no, norskjuniorvannpris.no og va-yngre.no. Du finner dem igjen slik du kjenner dem på egne menyknapper på forsiden. Norsk Vann håper du finner denne kunnskapsportalen nyttig. Vi tar gjerne imot både ris og ros!

Kontakt oss

Du kan kontakte Norsk Vann på disse måtene:

Norsk Vann BA
E-post: post@norskvann.no
Tlf.: 62 55 30 30
www.norskvann.no

Besøksadresse/postadresse

Norsk Vann
Vangsvegen 143
2321 HAMAR

Koordinator for utdanning og rekruttering

Ingrid Holøyen Skjærbakken
Tlf:90 17 14 52
E-post: ingrid.skjaerbakken@norskvann.no