Vil du ta vare på vannet – og redde verden? Da kan du jo jobbe med vann!

Yrkesvalg er spennende valg, men også alvorlige og vanskelige for mange. Meningsfylt arbeid er viktig for de fleste. Dersom du velger å jobbe med vann og avløp, garanterer dette for at du får et samfunnsnyttig arbeid med selvstendige og utviklende oppgaver innen et fagfelt som er grunnlag for både liv og helse, trivsel og komfort, arbeid og fritid – og som i tillegg setter fokus på miljø!

Fagområdet inneholder svært varierte arbeidsoppgaver. Her finnes oppgaver for de som ønsker å jobbe ute, for de som vil ha utredningsoppgaver og planoppgaver eller kanskje forske på vann, for de som vil jobbe på anlegg som for eksempel renseanlegg, og for de som ønsker å ha kunderettede oppgaver. Du kan også få deg spennende jobb utenlands, f.eks. i en bistandsorganisasjon.

Les mer om mulighetene, se oversikt over stillingstyper, eller se på video som viser bilder fra ulike arbeidsplasser og områder.

Sjekk også hvorfor andre unge jobber med vann og avløp, og om hvorfor de gjør det.