Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet og videregående.

Innhold

Løses best gjennom besøk på VA-anlegg der omviser sier noe inngående om prosessene i et renseanlegg relatert til tema i faget (eks. sedimentering, flokkulering, filtrering, evt. biologiske rensetrinn, anaerob/areobe prosesser, vannkjemiske parametre (ledningsevne, pH, farge ), fellingskjemikalier, vannkilde, hygieniske barrierer, desinfisering, m.m.). Prosjektet kan gjennomføres ved at dere kontakter kommunen og får de til å komme og presentere hvordan kommunen jobber, utfordringer, metoder, løsningerog gebyrer.

INNHOLD

 1. Lese 2 historier om barn og vann: om Siljes vanndag (Norge) og Paulinas vanndag (U-land).
 2. Spørre: hvordan tror dere det er å være Paulina?
 3. Fortelle hva FN har satt som 1000-årsmål om vann og si litt om hvordan FN og alle land kan jobbe sammen for at alle barn skal få nok vann og godt vann
 4. Hva gjør kommunen for å ivareta FNs målsetting?
 5. Se noen av videoene fra Oslo, Bergen eller Trondheim.

MATERIELL

FN-sambandet har et stort fokus på vann, med mye informasjon.

METODE

 1. Høytlesning
 2. Dialog
 3. Fortelle om FN’s mål (fokus på rettferdig fordeling)
 4. Utfordre kommunen til  å komme og holde en tematime.

LENKER

UNICEF Barn og unge

FNs bærekraftsmål

UNICEF lærere og barnehagelærere

En avslutning på dagen

Innhold

 1. Ark med ca 10 spørsmål om ting de har lært i løpet av dagen (avkryssing)
 2. Felles gjennomgang av spørsmålene—fasit gis før alle krysser av svaret på sitt ark
 3. Arket limes inn i “boka mi”
 4. Alle lager hver sin tegning om vann, samles inn og benyttes f.eks. til…
 5. Alle får “premie” for innsatsen: vannflaske med logo + tegneseriebrosjyre og klistremerker om do-kultur

Materiell

 1. Ark med ca 10 spørsmål (avkrysningsbokser m. 2-3 alternativer per spørsmål). Plukk gjerne spørsmålene fra de 80 som er laget her.
 2. Spørsmål til videoene fra Oslo, Bergen og Trondheim.
 3. Ark til å tegne på
 4. Premier til alle: vannflaske, tegneseriebrosjyre og klistremerke

Metode

 1. Egenaktivitet (avkryssing på spørreskjema) og samtale om hva som er riktig. Limes inn i bok.
 2. Elevene tegner hver sin tegning, leveres inn
 3. Utdeling av premie til alle

Nyttige lenker

Miljølære.no

Norsk Juniorvannpris