Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (VAV) er nå godt i gang med et av tidenes største VA-prosjekter i Norge: Midgardsormen. Avløpsprosjektet med kostnadsramme på ca 1.3 milliarder kroner skal fullføres i løpet av første halvår 2014 — og er i rute.

Midgardsormen er et viktig prosjekt for Oslo kommune for å modernisere avløpssystemet i indre by og betjene den nye bydelen Bjørvika med avløpsanlegg. Samtidig er prosjektet blant Oslo kommunes viktigste miljøtiltak.

Her er videoen som omtaler prosjektet, laget av snöballfilm