Norsk Vann med samarbeidspartnere inviterte alle
barneskoleelever fra 5.-6. klasse i Hamar til en spennende dag sammen med
vannbransjen i forbindelse med forskningsdagene 2013. Fredag 19. september var det oppmøte på Hamar brannstasjon.

Se hvor gøy vi hadde det: