På nettet kan du finne mye interessant som kan benyttes både i prosjektoppgaver og i undervisningsopplegg. Vi anbefaler at du tar en tur innom følgende:

Viten.no—Gratis nettbasert læringsressurs i naturfag (ungdomsskole og videregående skole)
http://www.viten.no/nob/

naturfag.no – Nettsted for lærere som underviser i naturfag (ungdomstrinn og VGS)
http://www.naturfag.no

Om vannressurser på Miljølære:
http://www.miljolare.no/tema/vannressurser/

FNs temasider om vann
http://www.fn.no

Inger Johannes naturfagside
http://www.ingerjohanne.net/naturfag.htm

Spennende opplegg for barnehagen
http://www.forskerfro.no

Nasjonalt senter for naturfag i opplæring
http://www.naturfagsenteret.no

Mulighet for midler og idéer til undervisningsopplegg
http://www.natursekken.no

Se også mange spennende lenker og filmer på elevenes sider.