Rent vann er den viktigste ressursen vi mennesker har tilgang til- uten rent vann kan vi rett og slett ikke leve. Selv om vi i Norge har mulighet til å få alt det vannet vi ønsker er det viktig at vi vet å verdsette og ta vare på den ressursen vi har.

I Norge får alle rent og trygt vann inn i hjemmene sine. Vi har så mye tilgang på det at vi bruker mange liter hver dag- antatt mellom 160-200 liter. Det er 16-20 ti-liters bøtter per person. Det hadde vært mye å skulle bære inn om du må hente vann ute i en brønn (70-80 bøtter). Mye går til bare å skylle ned i do, mens annet går til vask og litt til matlaging.

Selv om vi har tilgang på mye rent vann her hjemme er det viktig at vi ikke bruker mer enn vi trenger. Skru derfor igjen vannkrana når dere pusser tenner. Og sørg for å reparere alle lekkasjer/drypp fra kraner og i do (kruser det på overflaten av vannet i toalettet når den ikke er i bruk? Da renner det mange liter rent vann gjennom do hver dag!). Lekkasjer og bruk av mye vann koster, i tillegg til at mye av vannet kunnet vært spart, en god del penger. Vannet renses og transporteres ut til deg som forbruker, og det transporteres vekk fra deg og renses før det slippes tilbake til naturen. All rensing og transport koster og regningen er det du som forbruker som får. Ved enkle sparetiltak på forbruket av vann kan du spare både en livsviktig ressurs og spare egne penger.

Hjelp oss derfor til å skape en forståelse for den oppvoksende slekt- og egen aldersgruppe- for rent vann som ressurs. Gjør tiltak hjemme som gjør at vi fortsatt kan få rent og godt vann i Norge. Og benytt de hjelpemidlene du har til å spre det glade vannkunnskap. Informasjon og hjelp finner du her på vannkunnskap.no.

Og vi vil gjerne høre fra deg om du  har gjort noe spennende- enten det er hjemme, i nabolaget eller på skolen/barnehagen. Send gjerne noen ord og bilder til post@norskvann.no