Hei

Her har vi samlet noen spørsmål om vann, utfordringer med vann, forståelse for vann, livet med og uten vann- ja kort sagt- myeom vann.

Prøv og se om du vet svaret. Leter du litt både på disse sidene og andre,  vil du finne noe som passer inn. Er du i tvil sender du oss en e-post så skal vi gi deg en tilbakemelding på hva vi mener er det riktige svaret. Lykke til!

 

1)   Hvor mange prosent av jordas overflate er dekket av vann?

 1. 70 %
 2. 80 %
 3. 60 %

2)   Mange land har mye vann, men hvilket land er «de tusen sjøers land»?

 1. Norge
 2. Finland
 3. Sverige

3)   Hvilket hav i verden har størst saltinnhold?

 1. Dødehavet
 2. Rødehavet
 3. Stillehavet

4)   Hva er den største energikilden i Norge?

 1. Vann
 2. Sollys
 3. Vind

5)   Hva er det som gjør at vann fordamper?

 1. Månen
 2. Sola
 3. Vinden

6)   Fullfør setningen: Isen flyter oppå det flytende vannet fordi..

 1. is er mer kompakt enn vann
 2. is er lettere en vann
 3. at fisken skal få nok plass til å svømme

7)   Hva er brakkvann?

 1. Ubehandlet avløpsvann
 2. Blanding av ferskvann og avløpsvann
 3. Blanding av saltvann og ferskvann

8)   Fullfør setningen: Mengden vann på jorda..

 1. er alltid den samme
 2. varierer på grunn av vannets kretsløp
 3. forandrer seg hele tiden

9)   Hvor mye har verdens totale vannforbruk økt de siste 100 årene?

 1. Den har blitt doblet
 2. Den har blitt tredoblet
 3. Den har blitt seksdoblet

10)  Hvor stor andel av verdens totale vannforbruk brukes til jordbruket?

 1. 70 %
 2. 50 %
 3. 30 %

11) Hvor mange mennesker i verden lever uten tilgang på rent vann?

 1. Over 15 millioner
 2. Over 1 milliard
 3. Over 1 million

12) Hvor stor andel av det daglige vannforbruket tilfaller bruksområdene bad, dusj, håndvask og tannpuss?

 1. 1/2
 2. 1/3
 3. 1/4

13) Hva er den kjemiske formelen for vann?

 1. 02
 2. H2
 3. H2O

14) Vann består av et oksygen atom og to hydrogen atomer, men hvor stor er vinkelen mellom hydrogen atomene?

 1. 104,45 grader
 2. 92,5 grader
 3. 45 grader

15) Hvilken pH-verdi har rent vann? (teoretisk)

 1. 5
 2. 7
 3. 10

16) Verdens vanndag er en internasjonal FN-merkedag hvert år. Hvilken dato?

 1. 4. juli
 2. 7. april
 3. 22. mars

17) Hvor stor lekkasje antas det å være på kommunale VA-ledninger i Norge?

 1. Maksimum 40 %
 2. Minimum 40 %