Andre nyttige nettsteder:

Norges geologiske undersøkelses sider om grunnvann
http://www.ngu.no/no/hm/Georessurser/Grunnvann/

FNs temasider om vann
http://www.fn.no

Forening norske vitensentre
http://www.vitensenter.no

FN – Globalis – Et interaktivt verdensatlas
http://www.globalis.no

forskning.no
http://www.forskning.no

Klimaskolen
http://www.klimaskolen.no

Miljøstatus i Norge
http://www.miljostatus.no