Sommerjobber 2020

Sommerjobber i oslo kommune, vav

Vann og avløpsetaten (VAV) har et sammensatt ansvar for forvaltning av vann og avløp (VA) i Oslo, og er en viktig aktør i byutviklingen. Dette gjør oss til Norges største vannfaglige arbeidsplass. Sommerjobbene våre er fordelt på alle etatens viktigste ansvarsområder.

Vi er ute etter deg som har et faglig engasjement for vann og miljø, og som ønsker å lære mer om vår virksomhet og bransje. Med en god søknad som beskriver din fagbakgrunn og ambisjoner, samt noen ord om dine personlige ønsker for en sommerjobb, stiller du sterkere. Det er ingen bestemte krav til antall studieår, men i enkelte stillinger ønsker vi at arbeidet benyttes videre i masteroppgave. Vedlegg gjerne attester og/eller karakteroversikt.

Normalt tilbyr vi fra 6-8 ukers engasjement innenfor perioden mellom 1. juni og 31. juli. Konkretisering av stillinger pågår kontinuerlig utover vinteren/våren, og vi tar kontakt med aktuelle kandidater fortløpende etter søknadsfristens utløp som er 1. mars. Les mer og søk her

Sommerjobb i glitrevannverket 2020

Glitrevannverket leverer godt, nok og sikkert vann til 150 000 innbyggere døgnet rundt. I sommerhalvåret ønsker vi selvstendige og praktiske sommerhjelper som kan bidra til å drifte og vedlikeholde våre grøntareal og bygninger. Til denne jobben søker vi primært studenter som ønsker en fremtid i vannbransjen. Vi kan tilby et hyggelig og kompetent fagmiljø, og selv om selve arbeidsoppgavene hovedsakelig består av diverse forefallende vedlikeholdsarbeid, vil du får en innføring i vannforsyningen og være i et operativt driftsmiljø. Vi har 2 ledige stillinger, og det meste av tiden vil dere jobbe sammen.

Krav til søker:
Førekort kl B, kjennskap til bruk av diverse redskap og verktøy (ryddesag, gressklipper ol), praktisk, løsningsorientert og selvstendig

Vi prioriterer søkere slik:
Studenter som tar fag innen vannbransjen, studenter som har lokalkunnskap/tilhørighet til Drammensdistriktet

Vi tilbyr:
Konkurransedyktig timelønn og et hyggelig, uformelt arbeidsmiljø.
Mye av jobben går ut på rent vedlikehold, men vi setter av tid til å gi deg en innføring i hvordan vannverk fungere og hvordan det driftes.
Søknad med CV sendes: post@glitre.no. Søknadsfrist: 20. februar

Eventuelle spørsmål kan stilles til driftsingeniør Harald Bernhardsen
Mobil. 91373355, harald.bernhardsen@glitre.no
For informasjon om Glitrevannverket se glitre.no

Student, sommerjobb – vann og avløp 

Bærum kommune, Vann og avløp, ønsker to studenter på laget sommeren 2020. Vi ser etter kandidater som er nysgjerrige på hva en yrkesretning innenfor vann og avløp kan innebære av spennende utfordringer og arbeidsoppgaver.

Studentene vil delta i arbeidet i alle avdelinger innenfor Vann og avløp. Søknadsfristen er 1. mars.

 Les mer og søk her

 

 

 

 

 

Sommerjobber VA 

I Trondheim kommune, Kommunalteknikk, er det for perioden juni – august 2020 ledig fire sommerjobber i 100 prosent stilling for studenter med VA-kunnskaper. Arbeidet er knyttet til vannkvalitet i bekker og elver.

Kommunalteknikk eier og forvalter VA-infrastrukturen i Trondheim kommune. God miljøtilstand i vann og vassdrag er et av satsingsområdene.

Søknadsfrist er 15. mars.

Les mer og søk her